Feedback
〈 Back

Local tech and startup events in Oslo

Oct 14
Monday

Pilestredet 56
Pilestredet 56
Pløens Gate 4
Sandakerveien 24D, Bygg F3, Sagene

Oct 15
Tuesday

Nedre Slottsgate 2C
Fredensborgveien 24D, 0177 Oslo
Gaustadalléen 21
See event listing for location info
Pilestredet 56
Sørkedalsveien 8
Akershusstranda 21, 0150 Oslo Skur 39, Vippetangen
Pløens Gate 4

Oct 16
Wednesday

Dronning Eufemias gate 71
Bislettgata 4
KARL JOHANS GATE 1
Moltke Moes vei 35
Christian Krohgs gate 1

Oct 17
Thursday

Youngsgaten 11
Storgata 7
See event listing for location info
Chr. Krohgs gate 1
Bragernes Torg 8

Oct 18
Friday

Sørkedalsveien 8

Oct 20
Sunday

Pløens Gate 4

Oct 21
Monday

Pløens gate 4

Oct 22
Tuesday

Øvre Slottsgate 3
Dronning Eufemias Gate 71 0194
Gaustadalléen 21
Dronning Eufemias gate 71
Chr. Krohgs gate 1
Sognsveien 75D
Akersgata 55

Oct 23
Wednesday

Dronning Eufemias gate 71
Pilestredet 56

Oct 24
Thursday

Bryggegata 6
3rd and 4th floor, Nydalsveien 33
Drammensveien 130

Oct 28
Monday

Pilestredet 56

Oct 29
Tuesday

Thorvald Meyers gate 49

Oct 30
Wednesday

Dronning Eufemias gate 6
Dronning Eufemias gate 71
Kronprinsens Gate 17
Schweigaards gate 39
Pløens gate 4
See event listing for location info

Oct 31
Thursday

Pilestredet 56

Nov 04
Monday

The Dubliner Folk Pub Oslo Rådhusgt
See event page for details

Nov 05
Tuesday

Essendropsgate 7
Kingos gt 1B

Nov 06
Wednesday

Grensen 5-7
Dronning Eufemias gate 71
See event listing for location info

Nov 07
Thursday

Pilestredet 56
See event listing for location info

Nov 11
Monday

Sandakerveien 24D, Bygg F3, Sagene

Nov 12
Tuesday

Christian Krohgs gate 1